28-06-2017

Prikactie 27 juni 2017

27 juni 2017 Landelijke Prikactie

Zowel medewerkers (leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel), als werkgevers (verenigd in de PO-raad) maken zich zorgen over de toekomst van het primair onderwijs in Nederland.
De achterliggende problematiek is de achterblijvende salarisontwikkeling, dreigend lerarentekort en toenemende werkdruk. Hoewel dit bekend is bij de politieke partijen, is er nog geen verbetering opgetreden. Het bestuur van Primenius deelt deze zorgen. De scholen van Primenius hebben op 27 juni jongstleden dan ook meegedaan aan de georganiseerde landelijke prikactie. Deze actie hield in dat alle scholen een uur later startten met de lessen. In het uur voorafgaand aan de lessen was er voor de ouders op school de mogelijkheid in gesprek te gaan met de leerkrachten en het ondertekenen van de petitie. Daar waar het nodig was, was er een passende oplossing voor opvang voor de kinderen. Met deze actie hebben we willen laten zien en horen dat we zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.