ICT en iPadonderwijs

Op de Sterre der Zee maken we veelvuldig gebruik van onze Digiborden en van Ipads. Ipadonderwijs betekent bij ons dat we gebruik maken van de Ipad als verlengde van een pen. De kinderen krijgen de mogelijkheid om extra inoefening te vinden op de door school aangegeven websites. Ook hebben we als school licenties voor bijvoorbeeld rekentuin, taalzee, Ambrasoft  en Nieuwsbegrip.  Dit alles kan ook op de Ipad worden gedaan.

ICT in de klas

Digitale Schoolborden en Computers Digitale schoolborden bieden aan leerkrachten en leerlingen ongekende mogelijkheden op allerlei gebieden in onderwijsland. Op alle scholen binnen Fidarda wordt tegenwoordig in alle groepen gebruik gemaakt van digitale schoolborden. Om de mogelijkheden van deze borden zoveel mogelijk te kunnen benutten, hebben onze leerkrachten inmiddels een aantal cursussen gevolgd.  Zodoende zijn zij nog beter in staat de geweldige mogelijkheden van de digitale borden te kunnen toepassen tijdens de lessen.

Wat is een digitaal Schoolbord?
In het laatste decennium van de vorige eeuw werden de eerste digitale schoolborden ontwikkeld. Een digitaal schoolbord bestaat uit een groot scherm dat gevoelig is voor aanrakingen in combinatie met een computer en een beamer. De beamer projecteert het beeld van de computer op het digitale schoolbord. Het bord kan afhankelijk van het type bestuurd worden met een pen of de vinger.

Wat kunt u doen met een digitaal schoolbord?
Alle handelingen die u met een computer kunt verrichten, kunt u ook op een digitaal schoolbord doen. Dat betekent dat u (educatieve) software kunt gebruiken, websites kunt bezoeken, filmpjes kunt bekijken enzovoorts.

Maar een digitaal schoolbord kan meer. Zo kunt u tekst en plaatjes manipuleren, dus als losse objecten verschuiven over het scherm. U kunt aantekeningen maken met zogenaamde digitale inkt en deze aantekeningen ook weer opslaan of uitprinten. U kunt multimediafragmenten zoals filmpjes, geluidsfragmenten en animaties naadloos integreren binnen de lessen. Op deze manier kunnen we de wereld in de klas halen! Door kinderen gemaakte Power points bij spreekbeurten kunnen hier dan ook heel goed bij gebruikt worden. We zijn erg enthousiast over digitale schoolborden en zien ze als een welkome aanvulling op onze lessen!

Computers

In de groepen wordt veel gewerkt met computers. Op alle scholen binnen Fidarda is er voor iedere 5 leerlingen, 1 computer beschikbaar; dit komt er op neer dat er in iedere klas gemiddeld vijf computers aanwezig zijn.

Onze school ICT-er werkt nauw samen met de boven schoolse ICT-coördinatoren van Fidarda en onderwijs provider Brin. Samen zijn wij continu bezig met het bewaken, verbeteren en vernieuwen van onze systemen, infrastructuur en software pakketten.

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius:

  • iPad servicenummer:  0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 
    Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl