Over ons

De Sterre der Zee is een katholieke basisschool in de gemeente Delfzijl. Als school zorgen we ervoor dat de kinderen hun talenten kunnen benutten en zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen alles uit het kind halen. Kinderen van alle leeftijden spelen en werken met elkaar en kijken naar elkaar om. We hebben een open sfeer  en we gaan respectvol met elkaar om.  Iedereen mag zichzelf zijn bij ons op school. Het personeel is enthousiast, kwalitatief sterk en vooruitstrevend. Zij maken vanuit een professionele cultuur gebruik van elkaars kwaliteiten door de vakgebieden waar zij sterk in zijn in te zetten. We bieden vanuit een positieve levenshouding de kinderen een veilige omgeving en brengen ze tot optimale (leer)prestaties. Onze missie van de school: Wij willen onze sterren laten stralen! 

Wij zijn een 5-sterrenschool:

Ster 1: Uitstekend onderwijsaanbod tegemoetkomend aan de individuele onderwijsbehoefte van het kind.

Ster 2: Enige katholieke basisschool in de wijde omtrek.

Ster 3: Wij werken met een continurooster.

Ster 4: Wij bieden de mogelijkheid kinderen te halen en te brengen met onze eigen schoolbus.

Ster 5: Wij besteden veel aandacht aan onze omgeving en een schone school!

Missie & Visie

Wij zijn een katholieke Basisschool voor Ervaringsgericht onderwijs.  Om onze visie op ervaringsgericht onderwijs meer helder te krijgen hebben we als team gekozen voor de volgende kernwaarden. Deze kernwaarden zijn onze kapstok voor ons onderwijs en is vertaald in een “Why-How-What-document”  

Kernwaarden:

Betrokkenheid – Welbevinden – Authenticiteit – Groei – vertrouwen –

Samen - Verbondenheid

 

Why

Wij geloven dat elk kind elke dag er het beste van wil maken, zichzelf wil zijn en het liefste wil doen waar hij goed in is.

How

Door kinderen te zien, naar ze te luisteren en het gesprek aan te gaan investeren we heel bewust in de relatie. We sluiten aan, stemmen af, verdiepen ons in de belevingswereld van de kinderen en leren kinderen hun eigen / goede keuzes te maken.

What

Bij ons op school zie je daarom gelukkige kinderen met een hoge betrokkenheid, een hoog welbevinden en een hoog competentiegevoel.

Lees verder »

Identiteit

Onze katholieke identiteit is het bestaansrecht van de Sterre der Zee. Wij vinden dat dit een toegevoegde waarde heeft voor onze leerlingen. Onze visie en inzet is de katholieke identiteit, als een kernwaarde, uit te werken met levensbeschouwelijke ontwikkeling als wezenlijk en vast onderdeel binnen ons onderwijs.  Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale omgang. De identiteitsvisie hebben we uitgewerkt in een document waarbij we, vanuit de Bijbelse traditie,  spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap opbouwen in de school. Ons beleid op hoofdlijnen:

Vieren
De vieringen op de Sterre der Zee zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven. We hebben vieringen die ieder jaar weer terugkomen, zoals Kerst, Aswoensdag, Carnaval en Pasen. Maar ook vieringen die per jaar verschillen, zoals Sint Maarten, de Mariaviering en anderen.

Leren
Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De Bijbelverhalen komen wekelijks in verschillende vormen aan bod. Het verhaal zoals deze in de Bijbel staat, maar ook vertaald naar het hier en nu.

Zorgen
Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar - een rol.

Gemeenschapsvorming
De Sterre der Zee zoekt naar allerlei manieren om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarbij we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Lees verder »