Het team

Groepsindeling schooljaar 2017-2018

Voor het komende schooljaar zal de groepsindeling er als volgt uit komen te zien:

 

Basisgroep

Leerkrachten

Onderwijsassistent

1-2-3

Caroline Huisman

Monique Huisman

Astrid Redmeijer

4-5

Janine van Kaam

Anneke Immenga

6-7-8

Selma van den Berg

Anneke Immenga

 

vakleerkracht gymnastiek:

Peter Griep

 

Intern begeleider:

Tjitske de Jong

 

Teamleider:     

Janine Smit

 

Directeur:

Mariëlle Tolboom

Janine Smit - Locatieleider

Tjitske de Jong - Meerschools Intern Begeleider (MIBer)

Selma van den Berg - Groepsleerkracht bovenbouw

Janine van Kaam - Groepsleerkracht middenbouw

Caroline Huisman - Groepsleerkracht onderbouw

Astrid Redmeijer - Onderwijsassistent bovenbouw

Anneke Immenga - Onderwijsassistent bovenbouw en middenbouw

Peter Griep - Vakleerkracht Lichamelijke opvoeding

Marianne Kok - Buschauffeur

Monique Tjon-A-Tai - Administratieve ondersteuning