Missie & Visie

Visie van de Sterre der Zee

K.B.S. O.L.V. Sterre der Zee is een katholieke basisschool waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht nationaliteit of gezindte We geven kwalitatief goed onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 -12 jaar waarbij we goed kijken naar wat elk kind nodig heeft. We willen dat de kinderen op onze school positief en respectvol omgaan het feit dat mensen verschillend zijn, ook in hun gevoelens en voorkeuren.

Wij willen onze sterren laten stralen!

Ster 1* Uitstekend onderwijsaanbod tegemoetkomend aan de individuele kindkenmerken en onderwijsbehoefte van onze kinderen.

Ster 2* We zijn de enige katholieke basisschool in de wijde omtrek.

Ster 3* Wij werken met een continuerooster.

Ster 4* Wij besteden veel aandacht aan onze omgeving en een schone school!

Ster 5* Wij bieden de mogelijkheid kinderen te halen en te brengen met onze eigen schoolbus

K.B.S. O.L.V. Sterre der Zee zet zich in om kwalitatief goed onderwijs te geven. Daarbij staat het bereiken van aansprekende resultaten voorop; we zijn ambitieus en hebben hoge verwachtingen van kinderen. De Sterre der Zee vindt haar grondslag in de katholieke beginselen. Wij hebben normen en waarden vanuit de katholieke traditie meegekregen. Dit willen we dan ook doorgeven aan de kinderen op onze school. De sfeer op school moet goed zijn.

Het onderwijs op de Sterre der Zee staat in het teken van eigenaarschap, veiligheid, vertrouwen, openheid, respect hebben voor elkaar en rekening houden met iedereen. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.

Een goede samenwerking tussen (OAC-MR-OV), schoolleiding, leerkrachten, ouders, kinderen en de omgeving vormt de basis voor een geod schoolklimaat: "Een goede school maken we samen!"

Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar, staat bij ons hoog in het vaandel. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd. Zo kunnen kinderen zich optimaal in een goed leefklimaat ontwikkelen. Daarom wordt bij ons gewerkt met leermiddelen die rekening houden met verschillen tussen kinderen. 

Missie van de Sterre der Zee

De hoofdtaak van onze school is het bieden van plek waar ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 12 jaar centraal staat.