Overblijven

Continue rooster, alle kinderen blijven over

In de middagpauze blijven alle kinderen, onder toezicht van de leerkrachten, op school over. We beginnen allemaal om 11.45 uur met eten, waarnaar alle kinderen 30 minuten op het plein mogen spelen. De kinderen mogen zelf van huis een broodje met iets te drinken meenemen.
Om 12.30 uur gaan we allemaal weer naar binnen, om ons middagprogramma te volgen.