Schoolbus

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en voor de kinderen die ver van de school wonen of gebruik maken van de buitenschoolse opvang rijdt er een schoolbus. Vanaf 7.30 uur 's morgens is de conciërge of één van de leerkrachten aanwezig om de kinderen op te vangen en vanaf 8.00 uur de leerkracht om toezicht te houden. Bij slecht weer mogen de kinderen uiteraard binnen komen. Vanaf 8.15 uur is er feitelijk toezicht op de speelplaats.

De kosten van de schoolbus bedragen:

Voor de hele maand:              
1 kind:                        € 25,-
2 kinderen:                  € 30,-
3 kinderen:                  € 35,-

Voor de halve maand:            
1 kind:                        € 15,-
2 kinderen:                  € 17,50
3 kinderen:                  € 20,-

Deze bedragen zijn per maand en gebaseerd op een tijdvak van 9 maanden. De vakantieperiodes over het gehele jaar hoeft niet betaald te worden dit zijn in totaal 3 maanden.

Het geld moet uiterlijk in de eerste week van de maand binnen zijn op bankrekening nr: NL62INGB0668378859 t.n.v. Stichting Primenius, ovv  07UC/ Busgeld. Vermeld ook de naam van het kind, (of kinderen) en de maand waarvoor betaald wordt.

Wilt u incidenteel gebruik maken van de bus? Dan kost 1 enkele rit € 1,- (dus een retour € 2).

Extra ritten, dus ritten buiten de route om kosten 2 euro per enkele rit. Kinderen die met de schoolbus meerijden kunt u ziekmelden (of voor andere dringende zaken) op het mobiele telefoonnummer van de buschauffeur: 06-29918487. Daarnaast dient ook altijd de school bij ziekmelding ingelicht te worden!

Onze  buschauffeurs:

 • Peter
 • Sabrina

Afspraken omtrent het schoolbusvervoer:

 • De schoolbus rijdt iedere schooldag. De kinderen zijn ingedeeld in groepen, die zijn samengesteld op basis van leeftijd en de wijk waarin zij wonen.
 • De kinderen worden op een vast tijdstip van huis opgehaald, tenzij met de chauffeur anders is afgesproken i.v.m. de bereikbaarheid van uw huis. Het maximale aantal kinderen per rit is 8. Er worden per dag maximaal 30 kinderen vervoerd.
 • De kinderen dienen op tijd klaar te staan,. De chauffeur belt alleen aan indien nodig. Bovenstaande geldt ook wanneer de ouders niet zelf aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld een oppas.
 • Wanneer uw kind wordt teruggebracht en er is niemand thuis, gaat hij of zij weer mee naar school, waar u uw kind zelf kunt komen halen.
 • Wanneer uw kind ziek is, dient dit zowel bij de chauffeur vanaf 7.00 uur als bij de school vanaf 7.45 uur te worden gemeld.
 • Wijzigingen in het vervoersschema vinden alleen plaats door de coördinator na overleg met de schoolleiding. Bij calamiteiten zijn we vanzelfsprekend bereid met u mee te denken.
 • De kinderen staan onder toezicht van de chauffeur vanaf het ogenblik dat zij de bus instappen tot het moment waarop zij de bus uitstappen en onder de hoede zijn geplaatst van de ouders/verzorgers, tenzij met de ouders/verzorgers anders is afgesproken.
 • Wanneer kinderen zich niet gedragen en daarmee de veiligheid van anderen en van zichzelf in gevaar brengen, kan de schoolleiding, na overleg met de chauffeur en u als ouders, besluiten het betreffende kind een tijdje niet meer met de schoolbus mee te laten gaan.
 • Instructies van de chauffeur dienen te worden opgevolgd i.v.m. de veiligheid van de kinderen.
 • Tassen en speelgoed moeten dicht blijven gedurende de ritten heen en terug.
 • De kinderen worden alleen van huis naar school en weer naar huis, of een andere bestemming die met de chauffeur/school is afgesproken, vervoerd. Dus niet naar feestjes of speelkameraadjes.
 • Alle kinderen zijn verplicht. een gordel te dragen.
 • Er wordt tijdens de ritten niet gegeten of gedronken!