Hoofdluis

Op onze school wordt regelmatig op hoofdluizen / neten gecontroleerd. Een aantal ouders controleert alle leerlingen op school. Voor de controle is het handig dat het haar van de leerlingen in een makkelijke staart zit en weinig gel bevat. Elke tweede maandag na een vakantie is de luizencontrole. Indien een leerling afwezig is op de dag van controle, wordt er op een ander tijdstip gecontroleerd. Gang van zaken:

  • Als er in een bepaalde groep luizen geconstateerd zijn, dan wordt dit gemeld aan de leerkracht. Deze neemt telefonisch contact op met de ouders / verzorgers van de leerling(en) met het verzoek de leerling(en) te behandelen. Tevens ontvangen de ouders / verzorgers van alle leerlingen in de desbetreffende groep een schriftelijk bericht van de luizencontrolecommissie.
  • De desbetreffende groep wordt dan na 14 dagen nogmaals gecontroleerd, evenals de groepen van evt. broertjes of zusjes. Dit gebeurt net zolang tot dat de groep(en) weer luizenvrij is (zijn).
  • Bij constatering van een “hardnekkige besmettingshaard” wordt contact opgenomen met de ouders / verzorgers om het probleem op te lossen. Indien de ouders / verzorgers in gebreke blijven, kan tot schorsing van de leerling worden overgegaan.