Gymtijden

Alleen of samen met anderen plezier hebben in spel en beweging en het ontdekken en ontwikkelen van je eigen lichamelijke mogelijkheden, het leren samenspelen en het kunnen omgaan met winnen en verliezen zijn elementen die een plaats hebben binnen het bewegingsonderwijs.

Groep 1/2 heeft elke  dag bewegingsonderwijs. Met mooi weer buiten, anders in het speellokaal.

Groepen  3 tot en met  8:

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen eens per week les van meester Griep, vakleerkracht lichamelijke ontwikkeling.

Groep 5-6-7-8    Dinsdag van 10.15 tot 11.45 uur

Groep 3-4           Donderdag van 13.15 tot 14.00 uur

De kinderen gaan onder begeleiding naar gymnastieklokaal "de Ringen" aan de Prins Bernhardlaan. Voor de gymles is een sportshirt, sportbroek en gymschoenen verplicht. Om veiligheidsredenen gaan de sieraden tijdens de gymles af. Wilt u de kinderen de gymkleding meegeven in een tas voorzien van hun naam?

Als kinderen om welke reden dan ook niet aan de gymles mee kunnen doen, moeten zij een briefje van huis meenemen met de reden waarom ze niet mee doen.